แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
13% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. (8,521 × 6) – 31,800 ผลลัพธ์มีค่ามากกว่า 12,500 อยู่เท่าไร