ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 6
60% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. เติมคำลงในช่องว่างให้มีความหมายที่สมบูรณ์และเหมาะสม คุณแม่.....ผ้าปูโต๊ะที่ถูก.....เกี่ยวขาด