ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 7
54% Complete
5 of 13
ข้อที่ 5. คุณพ่อให้เงินสมคิดไปโรงเรียน สมคิดควรกล่าวคำว่าอะไร