ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18
70% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. ประโยคใดต่างจากประโยคอื่น