ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ชุดที่ 18
55% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. ฉันไม่ได้ไปเชียงใหม่ เป็นประโยคใด