เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ป.5
90% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. “เดือนหน้าบริเวณเกาะสุมาตราจะเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง” เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสเป็นอย่างไร