เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ป.5
50% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. “หากเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง” เหตุการณ์ในข้อใดเป็นไปไม่ได้