เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5
25% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. วิรัตน์มีเชือกสองเส้นยาว 41.50 ซม. และ 53.75 ซม. นำมาผูกต่อกันทำให้เสียเชือกที่ผูกเป็นปม 4.95 ซม. หากวัดใหม่จะได้เชือกยาวกี่เซนติเมตร