เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5
55% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. “แม่ซื้อไก่มา 3 ตัว รวมน้ำหนัก 7.28 กิโลกรัม” จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง