เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5
75% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. มีผ้า 85.45 เมตร นำไปตัดเป็นผ้าม่าน 38.13 เมตร แล้วนำไปตัดเสื้อ 7.12 เมตร เหลือผ้ากี่เมตร