เรื่อง การบ วก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.5
55% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. ข้อใดมีผลลัพธ์มากกว่า 13.6 × 25.2 อยู่ 18.75