เรื่อง ทศนิยม ป.5
100% Complete
7 of 14
ข้อที่ 7. 1.27 < 2.27 < ...... < 4.27 ควรเติมทศนิยมข้อใดลงในช่องว่าง