เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5
100% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. รูปสามเหลี่ยมในข้อใดมีแกนสมมาตรได้มากกว่า 1 แกน