เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม ป.5
60% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดมีมุมภายในเป็นมุมฉากทั้งหมด