เรื่อง การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น ป.6
100% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1.

จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอบคำถามข้อ 1 – 5 ภายใน 1 สัปดาห์ วิชิตกับสุดา จ่ายค่าอาหารรวมทั้งหมดกี่บาท