เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ป.6
87% Complete
14 of 15
ข้อที่ 14. พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม คล้ายรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด