แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
36% Complete
40 of 45
ข้อที่ 40.

ดาวเทียมสื่อสาร ควรมีตำแหน่งคงที่อยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลา เพื่อให้จานสายอากาศของดาวเทียมหันข้าหาจานสายอากาศของสถานีรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกตลอดเวลา โดยไม่ต้องหมุนตาม ทำให้สามารถส่งสัญญาณติดต่อสื่อสารระหว่างโลกกับดาวเทียมได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลความสูงจากผิวโลกและคาบในการโคจรรอบโลกของดาวเทียม 4 ดวง เป็นดังนี้

จากข้อมูล ดาวเทียมดวงใดที่มีวงโคจรเหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ดาวเทียมสื่อสาร

เฉลย

ตอบ 3) ดาวทียม C , D เพราะดาวเทียมที่ทำหน้าที่ป็นดาวเทียมสื่อสารจะต้องมีความสูงจากพื้นโลกกตั้งแต่ 30,000 กิโลเมตรขึ้นไป และควรมีตำแหน่งคงที่อยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลา ซึ่งการที่ดาวเทียม C และ D ใช้เวลา 24 ชั่วโมง ในการโคจรรอบโลก 1 รอบ จะมีค่าเท่ากับระยะเวลาที่โลกหมุนรอบตัวอง ทำให้ดาวเทียมมีตำแหน่งคงที่อยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลา