แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
29% Complete
39 of 45
ข้อที่ 39.

ภาพแสดงตำแหน่งของโลกเปรียบเทียบกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์และกลุ่มดาวจักรราศีของเดือนหนึ่ง เมื่อมองจากหนือระนาบเส้นสุริยวิถี และทิศทางการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เป็นดังนี้

หมายเหตุ ภาพไม่ได้สัดส่วนตามความเป็นจริง

 

ช่วงเวลาที่โลกอยู่ ณ ตำแหน่งดังภาพ ตรงกับเดือนใด และในเวลากลางคืนจะเห็นกลุ่มดาวจักรราศีใดอยู่บนท้องฟ้ายาวนานที่สุด

 

 

เฉลย

ตอบ 1) เดือนมิถุนายน และ กลุ่มดาวคนยิงธนู เพราะ จากภาพจะเห็นว่าโลกโคจรอยู่ในระนาบที่ตรงกับกลุ่มดาวคนยิงธนู ดังนั้นในช่วงเวลากลางคืน จึงสามารถมองเห็นกลุ่มดาวคนยิงธนูได้นานที่สุด