แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
69% Complete
32 of 45
ข้อที่ 32.

ชูใจกำลังตัดสินใจเลือกซื้อหลอดไฟฟ้าระหว่างหลอดไฟฟ้า X มีกำลังไฟฟ้า 60 วัตต์ และหลอดไฟฟ้า Y มีกำลังไฟฟ้า 100 วัตต์ โดยหลอดไฟฟ้าทั้งสองหลอดให้ความสว่างเท่ากัน อีกทั้งมีราคาเท่ากัน นักเรียนจะแนะนำให้ชูใจเลือกซื้อหลอดไฟฟ้าใด เพราะเหตุใด

เฉลย

ตอบ 1) หลอดไฟฟ้า X เพราะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า เนื่องจากหลอดไฟฟ้า X มีกำลังไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดไฟฟ้า Y แต่ให้ความสว่างเท่ากัน เมื่อหลอดไฟฟ้า X มีกำลังไฟฟ้าน้อยกว่า จึงต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดไฟฟ้า Y นั่นคือ หลอดไฟฟ้า X ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าหลอดไฟฟ้า Y

ทบทวนบทเรียน
พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า | 5451 views
พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า | 4666 views
พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า | 960 views
พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า | 1305 views
พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า | 2001 views