แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
20% Complete
26 of 45
ข้อที่ 26.

สมศรีนำหม้อไปตั้งบนเตาแก๊สเพื่อทำต้มยำกุ้งให้เพื่อนชาวต่างชาติรับประทาน เมื่อหม้อร้อน สมศรีจึงเทน้ำลงไปในหม้อ แล้วรอจนกระทั่งน้ำเดือดเพื่อประกอบอาหารตามสูตรที่ได้จัดเตรียมไว้ จากสถานการณ์ข้างต้น ข้อใดระบุสถานการณ์ที่มีการถ่ายโอนความร้อนแบบนำความร้อน และการพาความร้อนได้ถูกต้อง ตามลำดับ

เฉลย

ตอบ 1) หม้อร้อน และน้ำเดือด กล่าวคือ การนำความร้อนเป็นการส่งผ่านพลังงานความร้อนโดยใช้ของแข็งเป็นตัวกลาง ดังนั้น หม้อร้อนถึงจัดเป็นการนำความร้อน ส่วนการพาความร้อนเป็นการส่งผ่านพลังงานความร้อนโดยใช้ของเหลวหรือแก๊สเป็นตัวกลาง ดังนั้น น้ำเดือดจึงจัดเป็นการพาความร้อน

ทบทวนบทเรียน
การถ่ายโอนความร้อน | 3809 views
การถ่ายโอนความร้อน | 2118 views
การถ่ายโอนความร้อน | 5427 views