แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
22% Complete
24 of 45
ข้อที่ 24.

สมศักดิ์เป็นนักขับรถผาดโผนทดลองขับรถยนต์บนถนนราบทางตรงด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อเคลื่อนที่ได้ 200 เมตร จึงเบรกให้รถหยุด ปรากฏว่ารถยนต์ไถลไปได้ไกล 50 เมตร โดยไม่หมุน จากนั้นสมศักดิ์ลองขับรถคันเดิมในวันที่ฝนตกออกจากจุดเดียวกันด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วเบรกให้รถหยุดตรงจุดเดียวกัน จงพิจารณาว่ารถยนต์จะไถลไปได้ไกลมากหรือน้อยกว่า 50 เมตร และแรงเสียดทานที่กระทำต่อรถยนต์คันนี้เป็น แรงเสียดทานประเภทใด ตามลำดับ

เฉลย

ตอบ 1) มากกว่า 50 เมตร และแรงเสียดทานจลน์ เนื่องจากพื้นถนนขณะฝนตกมีแรงเสียดทานน้อยกว่า แรงเสียดทานขณะฝนไม่ตก นั่นคือ ขณะฝนตก พื้นถนนมีแรงต้านการเคลื่อนที่น้อยจึงทำให้รถยนต์ไถลไปได้ไกลมากกว่า 50 เมตร และแรงเสียดทานที่กระทำต่อรถยนต์จัดเป็นแรงเสียดทานจลน์เนื่องจากเป็นแรงเสียดทานที่กระทำขณะรถยนต์กำลังเคลื่อนที่