ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
25% Complete
35 of 52
ข้อที่ 35.

พระชนกชนนีเป็นที่ยิ่ง ไม่ควรทิ้งทอดพระคุณให้สูญหาย

ถึงลูกเมียเสียไปแม้นไม่ตาย ก็หาง่ายดอกพี่เห็นไม่เป็นไร

 

บุคคลใดนำข้อคิดจากคำประพันธ์ข้างต้นไปใช้ไม่ถูกต้อง