ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
21% Complete
34 of 52
ข้อที่ 34.

พระชนกชนนีเป็นที่ยิ่ง ไม่ควรทิ้งทอดพระคุณให้สูญหาย

ถึงลูกเมียเสียไปแม้นไม่ตาย ก็หาง่ายดอกพี่เห็นไม่เป็นไร

 

คำประพันธ์ข้างต้นมีจุดมุ่งหมายตักเตือนผู้ใด