ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561
38% Complete
11 of 52
ข้อที่ 11.

คลองแสนแสบเป็นคลองขุดใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ใช้เวลาในการขุด ๓ ปี คือระหว่าง พ.ศ.๒๓๘๐ – ๒๓๘๓ คลองแสนแสบเริ่มขุดตั้งแต่บริเวณคลองบางลำพูกับคลองโอ่งอ่างบรรจบกัน มาถึงวังสระปทุม ผ่านเขตหนองจอก ถึงตำบลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วเชื่อมต่อกับคลองบางขนากเพื่อออกสู่แม่น้ำบางปะกง

การขุดคลองแสนแสบมีคุณค่าด้านใดอย่างชัดเจนตามข้อความข้างต้น