ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
40% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5.

พิจารณาแผนภาพแล้วตอบคำถามชายหญิงคู่นี้มีโอกาสมีลูกชายลักษณะใด