ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
30% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3.

นักเรียนคนหนึ่งกำลังเคี้ยวอาหาร① เอื้อมมือไปตักแกงจืดพลาดไปสัมผัสกับชามแกงจืดที่ร้อนจึงชักมือกลับทันที② ด้วยความตกใจทำให้หัวใจเต้นแรง
พฤติกรรมของนักเรียนคนนี้ เฉพาะคำขีดเส้นใต้สัมพันธ์กับระบบใด เรียงตามลำดับ