ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
100% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15.

ของผสมชนิดหนึ่งมีผงตะไบเหล็ก ทรายละเอียด และผงสารส้มผสมกันอยู่ นักเรียนจะแยกสารในของผสมชนิดนี้ ออกจากกันจะใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด