ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
30% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1.

พิจารณาสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม
   เฟิร์น, หม้อข้าวหม้อแกงลิง, บัว, ผักกาดขาว
สิ่งมีชีวิตในข้อใดสังเคราะห์ด้วยแสงได้ทั้งหมด