ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4
16% Complete
24 of 25
ข้อที่ 24.

ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงความงามของผู้หญิง