ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4
36% Complete
17 of 25
ข้อที่ 17.

ข้อใดเป็นแนวคิดของคำประพันธ์ต่อไปนี้

   สิ่งหล่อเลี้ยงหัวใจครูหนูรู้ไหม  
ชีวิตครูจะอยู่ได้อย่างไรกัน
คือศิษย์ได้สิ่งงดงามตามใฝ่ฝัน
หากศิษย์นั้นอ่อนแอแพ้ภัยพาล