ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4
68% Complete
13 of 25
ข้อที่ 13.

ข้อใดไม่แสดงอารมณ์เศร้าโศกอาลัย