แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนบันทึกแบบต่าง ๆ
53% Complete
5 of 15
ข้อที่ 5.

จงใช้รูปแบบการเขียนบันทึกนี้ตอบคำถาม
 

_____๕___
____๖____
               _______________๗___________________
____________________________________________
                                                             ____๘____
                                                             ____๙____

 

หมายเลข ๕  คือส่วนของหัวข้อใด