แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง มารยาทในการเขียน
83% Complete
4 of 6
ข้อที่ 4.

ประโยคในข้อใดเหมาะสมที่จะเขียนถึง คุณครู หรือ อาจารย์

เฉลย

ควรใช้ถ้อคำสุภาพ เช่น ดิฉัน, ค่ะ, คะ