แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง มารยาทในการเขียน
83% Complete
5 of 6
ข้อที่ 5.

ประโยคในข้อใดเหมาะสมที่จะเขียนถึงเพื่อน

เฉลย

เพราะ ควรใช้คำที่สุภาพ