แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง มารยาทในการเขียน
17% Complete
2 of 6
ข้อที่ 2.

ถ้อยคำใดไม่ควรใช้ในภาษาเขียน

เฉลย

ควรใช้คำว่า เขา หรือ ท่าน แทน เค้า เพราะเป็นภาษาพูด