แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนย่อความ
83% Complete
5 of 12
ข้อที่ 5.

ข้อใดผิดเกี่ยวกับการเขียนย่อความ

เฉลย

หาเรื่องที่ทำการย่อความ ใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 หรือบุรุษที่ 2 ให้เปลี่ยนเป็นบุรุษที่ 3