แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง พระอภัยมณี
36% Complete
5 of 14
ข้อที่ 5.

เพราะเหตุใดที่ทำให้นางผีเสื้อสมุทรได้พบกับพระอภัยมณี