แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง พระอภัยมณี
21% Complete
4 of 14
ข้อที่ 4.

เหตุใดที่ พระอภัยมณี และศรีสุวรรณ ถูกขับออกนอกเมือง