แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย
25% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2.

ข้อใดคือ  คำตาย

เฉลย

คำตาย คือคำที่ออกเสียงสั้น หมายถึง คำที่สะกดด้วย แม่ กก กบ กด และแม่กอกา ใช้สระเสียงสั้น เช่น อะ อิ โอะ เอะ ..