ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด
40% Complete
3 of 5
ข้อที่ 3.

1 มิลลิลิตร เป็นกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร