ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด
40% Complete
2 of 5
ข้อที่ 2.

1 ขีด เท่ากับกี่กรัม