แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
60% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. เหตุใดบริวารชฎิลจึงขอบวชกับพระพุทธเจ้า