แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 หลักธรรมค้ำจุนโลก
30% Complete
2 of 20
ข้อที่ 2. เด็กที่ชอบรังแกสัตว์อยู่เป็นประจำ แสดงว่าขาดคุณธรรมข้อใด