ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 การบวก ลบ คูณ หาร
60% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

600-600=