ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 การบวก ลบ คูณ หาร
100% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7.

5000-50=