แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 2
57% Complete
7 of 7
ข้อที่ 7.

เมื่อนำสาร A หยดบนพื้นหินปูนแล้วทำให้เกิดฟองแก๊สขึ้น สาร A คืออะไร

เฉลย

น้ำมะนาว