แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 2
57% Complete
1 of 7
ข้อที่ 1.

ข้อใดเป็นระบบปิดทั้งหมด

เฉลย

การละลายน้ำตาลในน้ำ-การทำน้ำสบู่-เขย่าน้ำอัดลมกระป๋อง