แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 5
50% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19.

ข้อใดกล่าวถึงสัตว์ในภาพได้ถูกต้อง