แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 5
50% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17.

จากภาพ พืชต้นนี้มีลักษณะลำต้นเป็นอย่างไร