แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 5
50% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. ข้อใดเป็นลักษณะที่เหมาะสมของผักบุ้งที่เหมาะกับการขึ้นอยู่ในน้ำ